Download game & Patch

Tác giả Conquest312, Th04 07, 2020, 04:19 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th04 07, 2020, 04:19 PM Last Edit: Th08 28, 2020, 10:42 AM by Conquest312
I- Download game: Ngày 27/8/2020
1. Full Game - Việt Nam:
https://bit.ly/2Eq45Mm
2. Full Game - English:
https://bit.ly/3loX8eX
II- Download patch:
Ngày 27/8/2020
1. Vietnam patch: https://bit.ly/3lmk5zr
2. English patch:
https://bit.ly/3hB7MNg