Download game & Patch

Tác giả Conquest312, Th04 07, 2020, 04:19 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th04 07, 2020, 04:19 PM Last Edit: Th04 19, 2020, 09:38 PM by Conquest312
I- Download game: Ngày 07/04/2020
1. Full Game - Việt Nam:
https://bit.ly/3c3HZuh
2. Full Game - English:
https://bit.ly/2JHTtYb
II- Download patch:
Ngày 19/04/2020
1. Vietnam patch: https://bit.ly/34Yns89
2. English patch:
https://bit.ly/2VltUmo