Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tác giả hayquen06, Th04 06, 2020, 08:16 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

hayquen06

Th04 06, 2020, 08:16 AM Last Edit: Th04 06, 2020, 09:39 AM by hayquen06
Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận Ngô 5000.
Địa điểm: Thủy Kính Trang - Kinh Châu
Vật phẩm nhận được: hồi hương khảo x30, hương tô nhũ trư x30, thiên hương áp giải x30, thạch oa phan phạn x30 ( không thể giao dịch )
Nhiệm vụ tiếp theo: Bát trận đồ
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào Thuỷ Kính Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô.
2. Vào binh trướng rừng Di Lăng đối thoại Lục Tốn đồng ý tìm 50 bó cỏ (Tây Thục tiên phong, Sơn tặc Bạch Đế,...), 50 đá lưu huỳnh (Hung tà chiến mã, Sư tử mù đường).
3. Tìm đủ trở về đối thoại với Lục Tốn nhận được 6 bó cỏ, 6 đá lưu huỳnh.
4. Tiếp tục đi xuống phía dưới tới Thục doanh 700 dặm, lại gần lều thứ nhất chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x6.
5. Thắng lợi tiến tới gần lều thứ 3 chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x7.
6. Thắng lợi tiến tới gần lều thứ 5 chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x8.
7. Thắng lợi di chuyển tới Thục doanh 700 dặm 2, lại gần lều thứ nhất chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x8.
8. Thắng lợi tiến tới gần lều thứ 3 chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x8.
9. Thắng lợi tiến tới gần lều thứ 5 chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x9.
10. Thắng lợi trở về quân trướng rừng Di Lăng đối thoại với Lục Tốn đồng ý giúp đỡ.
11. Di chuyển tới Thục doanh 700 dặm, tại (2732,429) chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x9.
12. Thắng lợi đi tới (2242,435) chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
13. Thắng lợi đi tới (1582,435) chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
14. Thắng lợi đi tới (1182,435) chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x7.
15. Thắng lợi đi tới (727,435) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Trương Bào anh dũng, Thảo Ngô tinh binh x9.
16. Thắng lợi đi tới Thục Doanh 700 dặm 2, lần lượt tại (2367,455),(1822,455),(1344,455),(795,455), mỗi trận đều chiến đấu với Thảo Ngô tinh binh x10.
17. Thắng lợi đi tới (324,455) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Trương Bào, Mã Lương, Phó Đồng, Thảo Ngô tinh binh x7. Thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Trương Bào anh dũng, Thảo Ngô tinh binh x9 (tiếp viện: Thảo Ngô tinh binh x10). Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.