Bát trận đồ

Tác giả hayquen06, Th04 06, 2020, 09:37 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

hayquen06

Th04 06, 2020, 09:37 AM Last Edit: Th04 07, 2020, 10:43 AM by hayquen06
Tên Q: Bát trận đồ
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận Ngô 5000.
Địa điểm: Thủy Kính Trang - Kinh Châu
Vật phẩm nhận được:
- Bổ thiên thạch ( chiến sĩ dụng, công +17, HP+80, Lv80, tâm hệ linh vũ ), bổ thiên thạch (pháp sư dụng, trí +17, SP+80, Lv80, tâm hệ linh vũ )
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào Thuỷ Kính Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô.
2. Vào binh trướng rừng Di Lăng đối thoại Lục Tốn.
3. Di chuyển tới Mã An Sơn (từ Thục Doanh 700 dặm 2 đi qua), tại (1244,1048) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Trương Bào anh dũng, Phó Đồng, Thảo Ngô tinh binh x8 (tiếp viện: Thảo Ngô tinh binh x2).
4. Thắng lợi đi tới (525,975) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Phó Đồng, Thảo Ngô tinh binh x4.
5. Thắng lợi đi tới (1217,527) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, Trương Bào anh dũng, Ngự lâm quân Tây Thục x8 (tiếp viện: Ngự lâm quân Tây Thục x4).
* Ngự lâm quân Tây Thục Agi 130, triệu gọi thanh long liên tục ("_")
6. Thắng lợi trở về binh trướng rừng Di Lăng đối thoại Lục Tốn.
7. Di chuyển tới Ngũ Phúc Phố (Mã An Sơn đi qua), tại (2304,1613) xảy ra đối thoại với Lục Tốn.
8. Đi tới (1750,1150) xảy ra đối thoại, quay về đối thoại Lục Tốn, tiếp tục trở lại (1750,1150) xảy ra đối thoại.
9. Lạc vào Bát Trận Đồ tùy vào may mắn gặp Bát trận thạch nhân chiến đấu may mắn đến được thạch đá trung tâm (1190:1090) Lục Tốn xuất hiện đối thoại.
10. Tiếp tục tìm cửa ra may mắn gặp Bát trận thạch nhân chiến đấu (tiếp viện x10). Thắng lợi gặp và đối thoại Hoàng Thừa Ngạn (1190:1090).
11. Sau khi đối thoại Hoàng Thừa Ngạn di chuyển đến 2030:1410 đối thoại Lục Tốn.
12. Trở về binh trướng rừng Di Lăng đối thoại Lục Tốn thì hoàn thành nhiệm vụ.