Mã phu độc ác

Tác giả hayquen06, Th.04 01, 2020, 06:19 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

hayquen06

Th.04 01, 2020, 06:19 chiều Last Edit: Th.04 01, 2020, 06:34 chiều by hayquen06
Tên Q: Mã phu độc ác
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành Q Người Bạch Diện thư sinh
Địa Điểm:Lương Châu, Thành Đôn Hoàng
Vật phẩm nhận: Exp
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường lớn Đôn Hoàng đối thoại với Mã phu đồng ý tìm: 8 tơ lụa trân di ( Hoang Mạc Doanh - Sa mạc Ngọc Môn ), 1 tuấn mã, 3 bình gốm trân truyền ( Biên Quân Quan - Sa mạc Ngọc Môn )
2. Tìm đủ đưa cho Mã phu tiến hành chiến đấu, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ