Đạo sĩ quái lực loạn thần

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 06:51 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Đạo sĩ quái lực loạn thần
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
Vật phẩm có được: Đỗ Quyên Vũ (phong + 1).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Ích Châu Thành Đô Thành Môn đối thoại với Thành Đô Vĩ, đồng ý giúp đỡ.
Ta đến Hoàng Cung đối thoại với Lưu Cô Nương.
Đến người bán hoa quả mua quýt Hoài Nam 10 trái, ta đến chân núi Thanh Thành đối thoại với Phỏng Chức Nương và vào chiến đấu với Viên Trận Binh, Đạo Sĩ Ác, Binh Ích Châu, Tiểu Hoa, Phỏng Chức Nương, Thục Tráng Sĩ, Lan Lan, Bao Lão Gia.
Thắng lợi trở về đối thoại với Thành Đô Vệ thì hoàn thành nhiệm vụ.

hayquen06

Quýt Hoài Nam - Tiểu Binh - Rừng Trung Sơn - Trắc Quận. Người bán hoa quả méo bán