[INFO] Đào Khoáng Và Công Thức mix đồ

Tác giả Huỳnh Anh, Th03 02, 2019, 10:55 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Trích dẫnCông thức mix đồ cơ bản để có item khi chơi game ts:

kim + kim + vải = áo độ nhanh nhẹn, phòng nhiều.
ngân + ngân + vải = áo, mũ, giày phòng nhiều.
đồng + đồng + vải = mũ, giày trí, nhanh nhẹn nhiều.
sắt + sắt + vải = tay, giày công, phòng nhiều.
thiết + thiết + vải = tay, giày phòng nhiều.
cục đá + cục đá + vải = tay phòng nhiều.
ngọc + ngọc + vải = áo nhanh nhẹn nhiều.
hồng thủy tinh + hồng thủy tinh + vải = áo trí, nhanh nhẹn nhiều.
thủy tinh tím + thủy tinh tím + vải = áo trí, nhanh nhẹn nhiều.
vàng + vải + vải = áo nhanh nhẹn nhiều.
bạc + vải + vải = áo, mũ, giày phòng nhiều.
đồng + vải + vải = mũ, giày trí nhiều.
sắt + vải + vải = tay, giày phòng nhiều.
thiết + vải + vải = tay, giày
cục đá + vải + vải = tay
ngọc + vải + vải = áo nhanh nhẹn nhiều.
hồng thủy tinh + vải + vải = áo trí, nhanh nhẹn nhiều.
thủy tinh tím + vải + vải = áo trí, nhanh nhẹn nhiều.
vàng + da + da = áo nhanh nhẹn nhiều.
bạc + da + da = áo, mũ, giày phòng nhiều.
đồng + da + da = mũ, giày trí nhiều.
sắt + da + da = tay, giày công nhiều.
thiết + da + da = tay, giày phòng nhiều.
cục đá + da + da = tay trí nhiều.
ngọc + da + da = áo nhanh nhẹn nhiều.
hồng thủy tinh + da + da = áo trí nhiều.
thủy tinh tím + da + da = áo trí nhiều.
vàng + vải + = tay trí nhiều.
bạc + vải + = tay trí nhiều.
đồng + vải + = tay
sắt + vải + = tay công nhiều.
thiết + vải + = tay phòng nhiều.
cục đá + vải + = tay phòng nhiều.
xương + gỗ + cục đá = vũ khí nhanh nhẹn nhiều.
gỗ + vũ khí + = vũ khí phòng, công nhiều
cục đá + vũ khí + = vũ khí phòng, công nhiều