[Album] Pet Địa [Earth] Reborn 1-2-3

Tác giả Huỳnh Anh, Th03 02, 2019, 12:11 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th03 02, 2019, 12:11 PM Last Edit: Th11 26, 2021, 02:03 PM by MapleTr
Bàng Đức - Lv 131- Nơi bắt: Lương ChâuBa Đậu Yêu Huỳnh Kim ĐịaCao Cán- LV 74 - Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình ChâuCao Lãm- LV92- Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình ChâuCao Thuận- LV111- Nơi bắt: Gate Hổ Lao QuanCông Tôn Tập- LV121- Nơi bắt: Thôn Hà Sáo - Mông CổĐặng Chi- LV82- Nơi bắt: Thành Đô - Ích ChâuDiêm Phố- LV92- Nơi bắt: Thành Nam Trịnh - Ích ChâuDoãn Giai- LV77Đổng Chiêu- LV103 - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt ChâuĐổng Hoàng- LV102 - Nơi bắt: Gate Hổ Lao QuanĐổng Mân- LV109 - Nơi bắt: Gate Hổ Lao QuanĐổng Trác- LV150 - Nơi bắt: Thành Trường An - Quan TrungĐổng Việt- LV105 - Nơi bắt: Thành Lạc DươngDương Ngang- Lv 89Dương Nhâm - Lv93Dương Phong -LV 90Dương Tu- lv 134Dương Tùng- LV 69Dư Phu La- lv88Gia Cát Quả - lv140Hách Chiêu- Lv119Hàn Mãnh- Lv 92Hà Qùy- LV 88Hoa Hùng- Lv110Hồ Xa Nhi- lv88Hồ Xích Nhi- lv96Khão Lỗ- lv131Khiên Chiêu - lv79Khổng Dung- lv36Khương Duy - Lv173Khứ Ti- lv 94Lỗ Tạp- lv 133Lôi Đồng- 88Lữ Bố- lv 150Lưu Bị- lv 110Lưu Diệp- lv 113Lưu Qúy- lv 92Lý Đại Mục- lv 66Lý Mông - Lv83Lý Nho- Lv106Lý Phu- Lv 78Lý Thuật - lv 96Lý Túc- Lv91Mã Đại- Lv115Mã Siêu-LV134Mã Tương - Lv52Nghiêm Bạch Hổ- Lv 101Ngưu Phụ- Lv99Nguyễn Vũ- Lv68Nhan Lương- Lv121Phạm Sư Mạn- LV129Phạm Tầm - lv 125Phàn Trù- Lv 94Phùng Kỷ - Lv82Qua Luân TriQuách Đồ - Lv92Quách Hoài- Lv112

Huỳnh Anh

Th03 02, 2019, 12:52 PM #1 Last Edit: Th09 22, 2021, 06:11 AM by MapleTr
Quách Nữ Vương - Lv 104Quách Viên- Lv104Quản Hợi - Lv78Quan Tác- Lv125 - Nơi Bắt: Phú hộ Quế Dương (23104)Tả Linh- Lv90Tân Bình- Lv88Tào Chương- Lv126Tào Duệ - Lv136Tập Trinh- Lv79Thạch Thí- Lv132Thái Dương - Lv73Thái Ung- Lv23Thẩm Phối - Lv117Thôi Châu Bình- Lv125Thôi Diễm- Lv126Thư Thụ- Lv133Thuần Vu Quỳnh- Lv94Thương Thăng- Lv79Ti Trạm- lv88Tiểu Kiều - Lv94Tiểu Kim- Lv123Tô Do-lv 89Huỳnh Anh

Th03 02, 2019, 01:12 PM #2 Last Edit: Th10 21, 2021, 05:59 AM by MapleTr
Tống Bảo - Lv67Tống Kiến- Lv125Trần Cung- Lv130Triệu Ngung- lv89Triệu Nghiễm- Lv92Triệu Viên Khương- Lv93Trương Giác- Lv120Trương Hợp- lv130Trương Lỗ - lv 124Trương Nhậm- Lv125Trương Nhượng- Lv110Trương Tú- Lv95Trương Vệ- Lv81Trương Mạn Thành- Lv72Trương Xuân Hoa- Lv106Tự Hộc- Lv81Tư Mã Chiêu- Lv182Tư Mã Lãng- Lv68Tư Mã Ý lv176Tự Tông -Lv76Từ Vinh- Lv91Tưởng Nghĩa Cừ- Lv106Văn Xú- Lv117Viên Thuật - Lv88Viên Thượng- Lv78Võ An Quốc- Lv79Võ Châu- Lv100Vu Độc- Lv70Vương Dị- Lv160Vương Đồ- Lv72Xa Tuấn- Lv109