Chi tiết update hàng tháng của P-TS Online

Tác giả MapleTr, Th01 19, 2022, 10:27 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

MapleTr

Chi tiết update 2/2022

1. Đổi Kim Ấn (10 Tướng Tinh và 8 Tướng Tinh + 2 Vật Đúc Tạo):

Thôn Dị Nhân - Dị Giới (MapID 34051)
- Kim Ấn Trương Nhương
- Kim Ấn Đổng Hòa
Cốc Thôn Dã - Dị Giới (MapID 34001)
- Kim Ấn Thôi Diễm
- Kim Ấn Hoàng Cái
- Kim Ấn Mạnh Đạt

2. Vòng Quay May Mắn

- Update và chỉnh sửa lại 8 vòng quay mới

TT Vương Nguyên Cơ + Kim Ấn Đặng Ngải
TT Vương Dị + Kim Ấn Văn Ương
TT Triệu Thống + Kim Ấn Chu Phù
TT Triệu Quảng + Kim Ấn Lữ Linh Khởi
TT Gia Cát Quả + Kim Ấn Bồ Nguyên
Vé Miên Thạch Quảng Nguyên + Tâm 14 x2
Kim Tỏa Lữ Bố Địa + Tay Noel

- Thay đổi quà phụ
Lĩnh Ngộ Thể Chất x5 => Cẩm Nang Tâm Tư x20
Lĩnh Ngộ Trí Tuệ x5 => Cẩm Nang Hồi Ức x20

3. Sự Kiện mới tại server 1 và 3

- Update full 18 Tầng Địa Ngục của Tháp Chấn Hà
- Link chi tiết: Tháp Chấn Hà

4. Sự kiện Tết

I. Nhân EXP:
Nhân Ba EXP (x3 EXP) vào ngày 1 và 2/2/2022
Nhân Hai EXP (x2 EXP) vào ngày 3/2/2022

II. Event Tết
Dũng Sấm Phong Ma Trận (Map Người Rơm)
Thiên Niên Thú (Map Quảng Trường Trác Quận)

III. Phát Lì Xì (Map Quảng Trường Trác Quận)
22:00 (10:00 PM) ngày 31/1/2022

IV. Reward take
"Bao Lì Xì Nhâm Dần" x2 vào ngày 1,2,3/2/2022