Tào Khang Chi Thê

Tác giả A Vi Võ, Th01 25, 2019, 01:30 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Tên Q: Tào Khang Chi Thê
ĐKNV: Không.
Địa điểm: Thành Bình Nguyên.
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến thành Bình Nguyên đối thoại với Hương Hương nhận được bức thư của Hương Hương.
2. Đến phú hộ của Lý Lang (Diệp Thành) giao bức thư của Hương Hương.
3. Quay về đối thoại với Hương Hương đồng ý đến Diệp Thành tìm Lý Lang.
4. Sau khi đối thoại với Lý Lang tiến hành chiến đấu Ác Gia Bộc x10 (tiếp viện: Lý Lang, Ác Gia Bộc x9). Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


game79