Tấn công Đông Quận

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 11:36 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Tấn công Đông Quận
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trợ giúp quân Hắc Sơn.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: Vĩnh Đông k.tinh
Nội dung nhiệm vụ:
Đối thoại với Vương Hoành trong Quan Phủ.
Đến Rừng Đôn Khươu đối thoại với Bạch Hiểu, ông ta gia nhập đội ngũ của bạn.
Khi vào Đông Quận trên đường đi bạn sẽ gặp 2 lần cản trở:
Trận 1 chiến đấu với Sư Bói x 3, ThânVệĐTrưởng x 5, thắng lợi được Thuốc kim sáng (Hp + 43).
Trận 2 chiến đấu với Sư Bói x 5, ThânVệĐTrưởng x 5, thắng lợi được Thuốc suối tiên (Sp + 31).
Thắng lợi có thể tiến tiếp vào bên trong.
Vào đối thoại với Vương Hoành tại Quan Phủ.
Khi trở về Rừng Đôn Khươu, ta gặp Tào Tháo vào chiến đấu Tào Tháo, Sư Bói x4, ThânVệĐTrưởng x3.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.