Kinh nghiệm của thám tử

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:26 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Kinh nghiệm của thám tử
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: + 1 thuộc tính lông vũ.
Nhiệm vụ tiếp theo: vụ án ly kì
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Ích Châu Quảng Trường Thành Đô Thành đối thoại với Mạc Đại Ca, đồng ý giúp đỡ.
Đến chân núi Thanh Thành, giữa đường ta gặp và đối thoại với Mạc Đại Ca.
Ta đến Ngoại Thủy Kiều, trên cầu đối thoại với Mạc Đại Ca.
Gần đấy ta lượm được ly rượu nhỏ.
Đối thoại tiếp với Mạc Đại Ca, chọn Tiểu Cẩu Tử.
Trở về khách sạn Thành Đô Thành đối thoại với Tiểu Cẩu Tử thì hoàn thành nhiệm vụ.