Bảo đao chưa già

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:23 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Bảo đao chưa già
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ 3 mưu kế của Bàng Thống
Địa Điểm: thông độ Hà Manh Quan, Ích Châu.
Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều.
NV tiếp theo: Lạc Phụng Ba
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Bạch Thuỷ Quan (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
Đến Âm Bình sơn động tại toạ độ 3555 : 1578 đối thoại và chiến đấu thắng lợi đối thoại tiếp với Hoàng Trung.
Đến rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 970 : 888 ( gần Bạch Thuỷ Quan) đối thoại với Huỳnh Trung, chiến đấu Đặng Hiền, Linh Bao, Vũ Xạ Quân x3, Đoàn Tiên Đăng x3. Thắng lợi nói chuyện Hoàng Trung, tìm lê đại thuỷ ( Trường túc Quân - rừng Bạch Thuỷ) đưa cho Bàng Dạng.
Đến Bạch Thuỷ Quan (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Lưu Bị.
Đến rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 970 : 888 (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Hoàng Trung.
Đến rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 1270 : 1015 (gần Lạc Thành) đối thoại và chiến đấu Linh bao, Quan.Tr.Trưởng x4, Thi Nô Trưởng x3 thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.