Lạc Thành Đại Chiến

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:22 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Lạc Thành Đại Chiến
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Nghiêm Nhan ngay thẳng
Địa Điểm: Ích Châu.
Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều (2%)
Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên Đăng dã chiến
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến thông độ Tây Sung Sơn Động đối thoại với Nghiêm Nhan.
2. Vào trong tìm gặp Trương Kiều.
3. Đến Miên Trúc Sơn Động đối thoại với Lý Thiệu. Tiếp tục đối thoại với Trương Phi đồng ý đến Bạch Thủy Quan cứu Lưu Bị.
4. Đến Khu rừng Bạch Thủy đối thoại với Lưu Bị, vào chiến đấu với Ngô Ban, Ngô Lan, Ngô ý, Lôi Đồng, Bđoàn Thành Đô(4), Bđoàn ThụcQuân(2). Trương Nhâm, Lưu Quý tham chiến.
5. Đối thoại với Lưu Bị, đồng ý tìm Trươngthươnggỉ 1342:1355 và Tàn bì giáp 342:715 (ở gần đó). Tìm được giao cho Lưu Bị.
6. Đến Thành Môn Lạc Thành [622,575] đối thoại với Gia Cát Lượng.
7. Đến Âm Bình Sơn động đối thoại với Phổ Khang vào chiến đấu Lưu Cán, Vương Liên, Phí Thư, Trác Ưng, Lữu Nhi, Đỗ Kỳ, tham chiến Trương Nhâm, Trương Dục, Lưu Quý. Thắng lợi là hoàn thành Nhiệm vụ.