Đoạt lấy Dương Bình Quan

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:21 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 07:21 PM Last Edit: Th01 12, 2019, 05:22 PM by Conquest312
Tên Q: Đoạt lấy Dương Bình Quan
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Sơ chiến Hán Trung
Địa điểm: Ích Châu, Bắc Sơn trại
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(2%)
Nhiệm vụ tiếp theo: Bàng Đức đầu hàng
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Bắc Sơn trại nói chuyện Tào Tháo 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến đường mòn Bắc Sơn (phía dưới bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó nói chuyện Hạ Hầu Uyên, đồng ý giúp đỡ.
3. Tiến lên phía trước nói chuyện Tiểu Binh, sau đó vào trong trại nói chuyện Hạ Hầu Uyên, tiến hành chiến đấu Dương Nhâm, Ti Lộ BInh x2, Tuần cảnh kỵ x3.
4. Thắng lợi nói chuyện Hạ Hầu Uyên, sau đó ra cổng trại tọa độ 350-487 nói chuyện và chiến đấu với Dương BỈnh, Phong tốc kỵ x3, Quân truânbinh x4
5. Thắng lợi quay lại nói chuyện Hạ Hầu Uyên, sau đó đến Bắc Sơn trại nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
6. Đến rừng Bắc Sơn tọa độ 449-363 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Dương Nhâm, Tuần cảnh kỵ x6, Quân truânbinh x3, tiếp viện Quân truânbinh x5, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.