Bàng Đức đầu hàng

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:20 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:20 chiều Last Edit: Th.01 12, 2019, 05:23 chiều by Conquest312
Tên Q: Bàng Đức đầu hàng
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đoạt lấy Dương Bình Quan
Địa điểm: Ích Châu, thành Nam Trịnh
Vật phẩm nhận được: Ngọc Phúc Lộc (exp x5, màu đỏ), đan dược đặc cấp x50
Nhiệm vụ tiếp theo: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến rừng Nam Trịnh tọa độ 560-550 xảy ra đối thoại, sau đó đi sang bên phải đến Nam Trịnh trại tọa độ 1000-600 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được kim yểm giáp. Đi xuống phía dưới nói chuyện Ông thợ lão, nhận được Nam Trịnh Giáp
2. Mặc Nam Trịnh Giáp tiến vào thành Nam Trịnh (nếu không mặc tại cửa thành chiến đấu binh Nam Trịnh x20) rồi đến phổ hộ nói chuyện Dương Tòng, sau đó quay lại rừng Nam Trịnh 560-550 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
3. Đến con đường núi Nam Trịnh thì xuất hiện đối thoại và vào chiến đấu với bàng Đức, Liên Quyền Sĩ x2, Thiết Thương vệ sĩ x2 (Phải hoàn thành trong 3 hiệp). Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.