Dao xướng song hoàng

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 07:20 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Dao xướng song hoàng
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công
Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu.
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 1%.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đơn đao Phó Hội
Nội dung nhiệm vụ:
1. Tại quan phủ Thành Đô nói chuyện Lưu Bị
2. Đến phổ hộ bên trái tiệm thuốc nói chuyện Gia Cát Cẩn, quay về nói chuyện Lưu Bị, lại đến phổ hộ nói chuyện Gia Cát Cẩn.
3. Đến điểm binh đài Giang Linh nói chuyện Quan Vũ, quay về nói chuyện Lưu Bị, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.