Kẻ trộm sách hối cải

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:19 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên Q: Kẻ trộm sách hối cải
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: thành Ba Quận. Ích Châu.
Vật phẩm có được: Mạnh Đức Tân Thư,Ngũ sắc chẩn
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Ba Quận phú Hộ đối thoại với Đổng Hòa đồng ý giúp đở.
Tại Ba Quận Đại Độ đối thoại và chiến đâu với Tà Thô Dân. Thắng lợi được Xuân Thu phàn lộ.Trở về đối thoại với Đổng Hòa hoàn thành nhiệm vụ.