Bạch Môn bắt Lữ Bố

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 02:31 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 02:31 PM Last Edit: Th03 16, 2019, 09:39 PM by Conquest312
Tên Q: Bạch Môn bắt Lữ Bố
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến Thọ Xuân
Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
Vật phẩm có được: Tâm tư cẩm nang, cẩm nang hồi ức, hương bao của Tâm Tâm, tuấn mã 2 con, ngựa quí 3 con
Nhiệm vụ tiếp theo: Điêu Thuyền về quê
Nội dung nhiệm vụ:
Đến điểm binh đìa Hứa Xương đối thoại với Quách Gia đồng ý giúp đở.
Đến tầng 2 rừng Tương Huyện (Từ Châu) đối thoại với Hầu Giai chiến đấu với Lưu Hà, Triệu Cam, Lý Châu, Tần Nghi Lộc, Hầu Giai.
Đến Rừng Chuẩn Âm, vào trong ta theo hướng bên phải đi lên, đối thoại với Hứa Kỷ và vào chiến đấu với Vương Giai, Hứa Kỷ, Tào Tính, Xích Minh, Thành Liêm.
Thắng lợi ta đến Hạ Phỉ Thành, vào trong con đường lớn đối thoại với Hầu Thành, đồng ý giúp đỡ. Giúp tìm viên thuốc trị thương 3 cái (tiệm thuốc Diệp Thành), rượu tướng quân 3 cái (nhà trọ Việt Lai - Trác Quận), dây phục hổ kim cang (tại nhà Đỗ Bình tại Từ Châu) một cái giao cho Hầu Thành.
Đến Hạ Phỉ Bắc Môn, đi vào cửa thành gặp và chiến đấu với Đai Cang, Từ Tuyên, Trần Kiều. Thắng lợi ta đi tiếp và vào chiến đấu với Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận, Trần Quần, Viên Hoan, Diệu Võ Quân 3 người. Thắng lợi ta đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Lữ Bố 4 màu.
Thắng lợi trở về Thành Hứa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.

hayquen06

 Rượu tướng quân ở nhà trọ thành Từ Châu