Kẻ dã tâm Lữ Bố

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:32 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:32 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:00 chiều by Conquest312
Tên Q: Kẻ dã tâm Lữ Bố (lãng tử Lữ Bố).
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Tư Đệ, Thông Độ Hổ Lao Quan.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Độc Trường Lao (công + 25, phòng - 3, lv. 85), Tào Muội Hộ Uyển (phòng + 23, nhanh nhẹn - 3, lv. 85).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Thông Độ Hổ Lao Quan (Theo hướng đến Việt Châu) đối thoại với Lữ Bố, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến Sơn Động Hoàng Lăng, trong động đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Lý Mông, Tả Linh, Vương Phương, Trương Bao, Vương Xương, Uy Viễn Quân 5 người.
3.Thắng lợi trong động đối thoại với Từ Vinh và vào chiến đấu với Lưu Lữ, Từ Vinh, Trương Long, Trương Chương, Cao Thạc, Phi Hùng Võ Sĩ 5 người.
4.Thắng lợi trở về Hổ Lao Quan đối thoại với Lữ Bố, đồng ý giúp đỡ.
5.Đến Quan Phủ Lạc Dương đối thoại với Đổng Trác, đồng ý giúp đỡ.
6.Đến Hổ Lao Quan (Theo hướng Tư Đệ- lạc dương) đối thoại với Lạc Dương Binh và vào chiến đấu với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Long Vệ 7 người.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.