Vượt qua Bồ Bản Tân

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 05:26 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 05:26 PM Last Edit: Th01 12, 2019, 05:37 PM by Conquest312
Tên Q: Vượt qua Bồ Bản Tân
ĐKNV: hoàn thanh nhiệm vụ Nhử Mã Đằng ra để giết
Địa Điểm: rừng Hàm Cúc Quan, Quan Trung.
Vật phẩm có được: random: kính hộ tâm, nắp nồi, kính lưu ly hộ tâm
Nhiệm vụ tiếp theo: Nhất Dạ Thành
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến rừng Hàm Cúc trong dinh quân sĩ đối thoại Từ Hoảng (13883).
2.Tới cánh rừng ở Đại độ kinh đạo (13885) (rừng có Liệt võ quân - giữa Trường An và Lạc Dương) đối thoại với Dư Cấm và vào chiến đấu với : Lý Khăm, Thành nghị, Trường Hoàng, Mã Ngoạn, TâyL Thuẫn Binh 2 người, TâyL Tinh binh 2 người chiến thắng quay về đối thoại với Từ Hoảng.
3.Đến Bản Bốc Tân (vùng đất mới giáp với Thôn Phổ Hộ) đi về bên phải, Chu Linh xuất hiện, đối thoại Chu Linh đồng ý giúp đở.
4.Đến Sơn Động Thành Bắc đối thoại Tô Bá vào chiến đấu Tô Bá , Đ.Ngân, Tâyl Đao binh 4 người, TâyL Tinh binh 2 người.
5.Trong hang đi lên góc trái phía trên tiếp tục đối thoại Thượng Diệu (thượng cụ bộ đội) vào chiến đâu , TDiệu, Lữ Tịnh, LCBinh 3 người, KVBinh 3 người. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.