Giúp thiếu niên

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:25 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:25 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:03 chiều by Conquest312
Tên Q: Giúp thiếu niên
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
Vật phẩm có được: nón Thanh Nha (phòng + 10, nhanh nhẹn - 1, lv. 30), nón quân tử bạch (trí + 10, công - 1, lv. 30), khăn âm giác, bao tay Trường Thọ.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến trước khách sạn đối thoại với Hứa Thiệu, biết được hiệp sĩ trẻ đang bị giam tại Thành Lạc Dương.
2.Đến Lôi Đài, khi trở về Quảng Trường Lạc Dương, ta gặp Đổng Hoàng đang truy đuổi hiệp sĩ trẻ, vào chiến đấu.
3.Thắng lợi vì muốn cảm ơn bạn, ta chọn một trong 4 báu vật để tạ lễ.
Chọn xong thì hoàn thành nhiệm vụ.