Giải cứu Bao Tín

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:23 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:23 chiều Last Edit: Th.01 12, 2019, 05:45 chiều by Conquest312
Tên Q: Giải cứu Bao Tín
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tìm tướng giỏi
Địa điểm: Tư Đệ, Phạm Thủy Quan, Quan Độ Đại Trại.
Vật phẩm có được: không.
Nhiệm vụ tiếp theo: Chuẩn bị quân lương
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Dinh Phạm Thủy Quân theo hướng Phạm Thủy Quân đi vào sẽ có 1 vị Phạm Thủy Binh Khăn Vàng thông báo cho bạn đến Quan Độ Đại Trại, đồng ý đi đến.
2.Đến Quan Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu, biết được Bao Tín đang bị giam tại Rừng Hà Nội, hy vọng bạn đến giải cứu anh ta.
3.Đến Rừng Hà Nội, theo hướng bên trái đi lên gặp và chiến đấu với Lý Thôi, Quách Kỷ, Kiện võ binh.
4.Thắng lợi đối thoại với Bao Tín, biết được Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương đang bị giam tại Rừng Dương Thành, đi đến giải cứu.
5.Vào Việt Châu Rừng Dương Thành, tại lối vào ta đối thoại với Trương Dương và Mộc Thuận.
6.Theo hướng bên trái đi lên vào chiến đấu với Trương Tế, Phan Thầu, Định voc binh, Tinh võ binh.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.