Giúp Thái Ung

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 05:19 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 05:19 PM Last Edit: Th01 14, 2019, 05:08 PM by Conquest312
Tên Q: Giúp Thái Ung
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
Vật phẩm có được: kinh âm dương thập nhất phái (trí + 5, phòng + 1, lv. 15).
Nhiệm vụ tiếp theo: Hộ tống Thái Văn Cơ
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến con đường lớn Lạc Dương căn nhà nhỏ bên tay trái (13101) đối thoại với Thái Ung, đồng ý giúp ông ta tìm 4 tấm giấy da thô (giấy 3 điểm) (tiệm thuốc thành Ba Quận hoặc mở hộp trong thành Bình Nguyên - nhà Công Tôn Toản).
2. Giao cho ông ta xong thì hoàn thành nhiệm vụ.