Lý Tư ngũ hình

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 05:04 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 05:04 PM Last Edit: Th11 14, 2019, 07:39 PM by traceurdead
Tên Q: Lý Tư ngũ hình
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiêmh vụ Trận Tầng vô địch
Địa điểm: Tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung
Vật phẩm nhận được: trảm thủ đại đao
Nhiệm vụ tiếp theo: Ngũ Phi oán
Nội dung nhiệm vụ:
Đến tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đở.
.........

1. Đến tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đở.


2. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Xăm Mình (14673), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Xăm Mình, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Kình diện đao bút
ID warp: 14665 >  14673 ( tỉ lệ 50% )


3. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Mũi (14671), nói chuyện và vào chiến đấu với 5.  Quan Lại Cắt Mũi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Nhị Tỵ tiểu đao
ID warp: 14664 > 14671


4. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Chân (14674), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Cắt Chân, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Trảm chỉ lợi đao
ID warp: 14666 > 14674


5. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Vọt Roi (14680), nói chuyện và vào chiến đấu với 9. Quan Lại Vọt Roi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Tiên si kinh điều
ID warp: 14669 > 14680


6. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Chặt Đầu (14678), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Chặt Đầu, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Trảm thủ đại đao
ID warp: 14668 > 14678


Về nói chuyện Hồn Lý Tư (14649), đồng ý giúp đỡ. tùy vào may mắn gặp được Hồn Lý Tư (14661) vào chiến đấu với Tư Mã Hân, Đổng Ế, Cơ Quan Tần Binh x6.
Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ


Trích dẫnlí tư ngũ hình
địa khu
quan trung 、 tân hoàng lăng
nhâm vụ điều kiện
tiến nhập hoàng lăng đệ 6 tằng , hoàn thành 『 vô địch tần trận 』 đích nhâm vụ
nhâm vụ lưu trình
1. dữ lí tư giao đàm hậu nhất trực vãng tiền tẩu
2. tùy ki hội hoa đáo kình diện hắc lại , giao đàm hậu hội dữ kình diện hắc lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 kình diện đao bút 』
3. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
4. tùy ki hội hoa đáo dịch tị hắc lại giao đàm hậu hội dữ dịch tị quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , chiến đẩu thắng lợi hậu hoạch đắc 『 dịch tị tiểu đao 』
5. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
6. tùy ki ngộ đáo trảm chỉ quan lại giao đàm hậu hội dữ trảm chỉ quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 trảm chỉ lợi nhận 』
7. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
8. tùy tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
9. ki ngộ đáo tiên đài quan lại giao đàm hậu hội dữ tiên đài quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 tiên đài kinh điều 』
10. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
11. tùy ki ngộ đáo trảm thủ quan lại giao đàm hậu hội dữ trảm thủ quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 trảm thủ đại đao 』
12. dữ lí tư giao đàm tức khả hoàn thành nhân vật
hoạch đắc vật phẩm
kinh nghiệm trị 0.2%
bị chú
kình diện hắc lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - hoành tảo thiên quân , nham quái
dịch tị quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - sương hàn đống liệt , thủy thần
trảm chỉ quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - ngũ lôi oanh đính , phượng hoàng
tiên đài quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - long quyển thai phong , thanh long
trảm thủ quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - đại hát thuật , nhân vong tống táng hỏa
ngũ hình quan lại ( tâm ) LV135 HP6698 đặc kĩ - hội tâm nhất kích , hỏa bạo nhất kích
ID map khu vực này là từ 14649 đến 14682
ID map cuối từ 14670 đến 14682: tại đây vẫn có tỉ lệ random map, chưa có ID map nào chắc chắn xuất hiện 1 trong 5 quan lại cần tìm.
Sau khi đánh xong thì đối thoại với Lý Tư tại 14639, sau đó đến map khác tìm Lý Tư (14661) đứng phía dưới, đánh 1 trận là xong.

Cảm ơn Rossmaries đã đóng góp cho bài viết này,
Xin bổ sung thêm chút hình ảnh hỗ trợ các bạn di chuyển ở Quest này. ( do menber cung cấp )

Rossmaries

Th02 03, 2019, 01:23 PM #1 Last Edit: Th11 14, 2019, 07:17 PM by traceurdead
1. Đến tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đở.

2. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Xăm Mình (14673), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Xăm Mình, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Kình diện đao bút

3. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Mũi (14671), nói chuyện và vào chiến đấu với 5.  Quan Lại Cắt Mũi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Nhị Tỵ tiểu đao

4. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Chân (14674), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Cắt Chân, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Trảm chỉ lợi đao

5. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Vọt Roi (14680), nói chuyện và vào chiến đấu với 9. Quan Lại Vọt Roi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Tiên si kinh điều

6. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Chặt Đầu (14678), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Chặt Đầu, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Trảm thủ đại đao

Về nói chuyện Hồn Lý Tư (14649), đồng ý giúp đỡ. tùy vào may mắn gặp được Hồn Lý Tư (14661) vào chiến đấu với Tư Mã Hân, Đổng Ế, Cơ Quan Tần Binh x6.
Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ

hayquen06

Để làm nhanh q này các bạn nên làm q kết hôn trước. Sau đó kết hợp lệnh /mylove và chuỗi tọa độ được cung cấp bên trên để đến được npc mình mong muốn.

Mahi01

To setup and install your 123 HP printer go to 123.hp.com/setup for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website 123.hp.com/setup . We'll help you download the right HP printer software and drivers.Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123 hp printer setup to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup. For installation of drives, you can take help of our website 123 hp printer setup.
To set up your HP printer, download and install 123.hp.com/setup from here. HP printers are compact and durable, ready to deal with your print needs. Set your printer setup from HP to begin. The entire data referenced in this regard is straightforward and simple.Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123.hp.com/setup to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup. For installation of drives, you can take help of our website 123 hp printer setup.

Mahi01

Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123.hp.com/setup  to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup . For installation of drives, you can take help of our website 123 hp printer setup.A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit this site to 123.hp.com/setup . you can take help from our website 123 hp printer setup.

Mahi01

A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers 123.hp.com/setup and software from our website. You can visit this site to install 123.hp.com/setup . you can take help from our website 123 hp printer setup.Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123 hp printer setup to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup . For installation of drives, you can take help of our website 123 hp printer setup.
To setup and install your 123 HP printer go to 123.hp.com/setup for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website 123.hp.com/setup .Install 123 HP Printer Driver, Software Downloads How to install a local printer in computer or mobile devices. Hit a Start button in your computing devices and click   a control panel on a Start menu.visit here : 123.hp.com/setup .

Mahi01

Install 123 HP Printer Driver, Software Downloads How to install a local printer in computer or mobile devices. Hit a Start button in your computing devices and click  123.hp.com/setup  a control panel on a Start menu.Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123.hp.com/setup  to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your 123.hp.com/setup . For installation of drives, you can take help of our website 123 hp printer setup.

Mahi01

A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download printer drivers and software from our website. You can visit 123.hp.com/setup this site to install printer setup. you can take help from our website 123.hp.com/setup .To setup and install your 123 HP printer go to 123.hp.com/setup for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website 123.hp.com/setup.

Mahi01

Fix printer problems in Windows 10. When you connect a printer to your PC or add a new printer to your home network, you can usually start printing right away. Windows supports most printers, and you probably won't have to go out of your way to install special Cannon.com/ijsetup .The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Cannon.com/ijsetup and go to the installed Canon printer to download the Cannon.com/ijsetup driver.

Mahi01

If your printer isn't working quite right on a Windows PC, here are some simple troubleshooting tips that can fix it. Obviously, the first steps are the most obvious. Verify your printer is plugged in, powered on, and connected to your computer.A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download Cannon.com/ijsetup  and software from our website. You can visit this site to install Cannon.com/ijsetup . you can take help from our website Cannon.com/ijsetup .
The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Canon printer and go to the installed Cannon.com/ijsetup to download the Cannon.com/ijsetup driver.A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can download Cannon.com/ijsetup from our website. You can visit this site to install printer setup. you can take help from our website Cannon.com/ijsetup .

Mahi01

To activate Netflix on Roku TV, click the ADD CHANNEL button and set your box. To learn about the features of Netflix on your Roku TV, netflix.com/activate . And you can tap on the channel name or image to open the Netflix-Roku window.

Mahi01

To activate avg antivirus , you need to redeem your avg activation code which you will find in your registered mail ID. Through www.avg.com/retail you can download, install avg antivirus . create a avg account to manage avg.com/retail and avg retail installation subscription.

Mahi01

The fastest and easiest way to reset your password is an apple.com/recover device. Which is designed to bring you back to your Apple ID account. You can visit apple.com/recover for more information.Your Apple ID and password are used to log in to both your Apple developer account and your iTunes Connect account. If you forgot these credentials, you can reset your password or retrieve your Apple ID.  If you have issues when you try to sign in with your Apple ID password,  apple.com/recover  use these steps to reset it and regain access to your account.
If you have recover the password for your Apple ID, then you have come to the right place to reset the recover password. Go to your Apple ID account page and enter your Apple ID and click on apple.com/recover . And if you remember your Apple ID password, you can sign in with one of your trusted devices and get a new apple recovery key can be created. For this go to your Apple ID account page apple.com/recover and sign in with your password and trusted device.To learn more about how to recover Apple ID without phone number, you can click here - apple.com/recover . And yes, you can recover Apple ID without phone number.

Mahi01

To learn more about how to recover Apple ID visit : apple.com/recovery without phone number, you can click here -apple.com/recover . And yes, you can recover Apple ID without phone number.The fastest and easiest way to reset your password is an apple.com/recover  device. Which is designed to bring you back to your Apple ID account. You can visit apple.com/recover for more information.

Mahi01

espn.com/activate  Easy step to activate espn On roku and Other streming box ,stick .Enter code from tv And Login with espn User name and password.espn.com/activate Providing Easy Steps To Install and Activate ESPN on Roku. How to activate and install. Enter activation activation code.
espn.com/activate Follow Easy Steps To Activate ESPN.Visit es.pn/roku .Enter Your Activation Code . Choose Your Service Provider. espn.com/activate Is your Espn Not Activating on Your Roku Just Follow Some Steps. 1. Enter Your Activation Code. Choose your tv provider. more information visit our site : espn.com/activate

armyforce

There are numerous approaches to watch Netflix on your TV - all you require is a gadget
with the Netflix application! The Netflix application is accessible on many Smart TVs,
game consoles, streaming media players, set-top boxes, and Blu-beam players. You can discover
more data about viable gadgets and brands at www.netflix.com/activate,
and to enroll visit www.netflix.com/activate or read on to check whether
your TV is now Netflix-prepared!

www.netflix.com/code
netflix.com/activate
www.netflix.com/tv8
netflix.com/tv8
netflix.com/tvhelp
netflix.com/activate
netflix.com/activate