Công phòng chiến

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 02:52 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 02:52 PM Last Edit: Th03 16, 2019, 09:41 PM by Conquest312
Tên Q: Công phòng chiến
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Quan Đô đại chiến, Vũ Nam tái phá Lưu Bị.
Địa điềm: Việt Châu, Dự Châu.
Vật phẩm có được: lông +5 thuộc tính
Nhiệm vụ tiếp theo: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành
Nội dung nhiệm vụ:
Đến dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo, đối thoại tiếp với Đổng Chiêu đồng ý giúp tìm lụa dệt tay (thùng đồ dinh Tào Tháo), hạt đá dao mài, bột đồng thường, ngọc sa chân kinh (mỏ khoáng Phạm Nam) đưa cho ông ta.
Đến rừng Hà Nội (Dự Châu) đối thoại với Xuân Khánh, Xuân Khánh gia nhập đội ngũ.
Trở về dinh Tào Tháo (cung độ Tào dinh - Việt Châu) đối thoại với Đổng Chiêu, Xuân Khánh rời bỏ đội ngũ.
Đến tầng 2 rừng Triều Ca (Dự Châu) đối thoại với Uông Siêu chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục đến mộ nguyệt Triều Ca đối thoại vè chiến đấu với Viên Đàm.
Đến rừng Lê Dương ( trại Lê Dương - Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Cao Cang. Thắng lợi tiếp tục vào tầng 2 đến Quan Trương Lê Dương đối thoại và chiến đấu với Viên Thượng.
Trở về dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh - Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo hòan thành nhiệm vụ.

hayquen06

Tìm bột đồng thuần ( mỏ Phạm Nam) không phải bột đồng thường