Vinh Xuyên Tùng Điền

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 02:32 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 02:32 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 05:27 PM by Conquest312
Tên Q: Vinh Xuyên Tùng Điền
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
Vật phẩm có được: Trị Quân thuật
Nhiệm vụ tiếp theo: Chiêu hàng Từ Hoảng
Quá trình nhiệm vụ:
1. Vào Thôn Vinh Xuyên đối thoại với Nhậm Tuấn, đồng ý giúp ông ta lấy lại cái lê.
2. Đến ngôi nhà nhỏ kế bên quán trà đối thoại với Lại Tiều Phu, đồng ý giúp đỡ.
3. Đến Thành Hứa Xương, trong nhà Đại Ngốc tìm lấy cái lê.
4. Đem lê giao cho Lại Tiều Phu thì hoàn thành nhiệm vụ.

hayquen06