Gia nhập doanh trại

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:25 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:25 PM Last Edit: Th07 27, 2019, 02:35 PM by Johny
Tên nhiệm vụ: Gia nhập doanh trại
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Tế Đàn Cự Lộc - U Châu (Ký Châu)
Vật phẩm nhận được: 500 điểm doanh trận Khăn Vàng
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Tế Đàn Cự Lộc (12012), đối thoại với Vệ binh Khăn Vàng (bên trái tế đàn), chọn "Đồng ý", vào chiến đấu với Binh đạo ma, Lính Khăn Vàng, Binh Khăn Vàng, Vệ binh Khăn Vàng x2.
- Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Chú ý: mỗi lần đến đối thoại với Vệ binh Khăn Vàng, nhận được 50 điểm doanh trận Khăn Vàng.