Tấn công hoàng cung

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:24 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:24 PM Last Edit: Th07 27, 2019, 02:55 PM by Johny
Tên nhiệm vụ: Tấn công hoàng cung
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Nghiệp Thành - U Châu (Ký Châu)
Vật phẩm nhận được: Kiếm Hắc Thiết (ATK + 4, AGI + 1, LV 10), hoặc Bào Hà Quang (INT + 6).
Nhiệm vụ tiếp theo: Phấn uy tướng quân
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Đại điện chư hầu - hoàng cung Nghiệp thành (12301), đối thoại với Viên Thiệu, chọn "Quyết chết 1 chiến", vào chiến đấu với Viên Thiệu, Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm, Văn Xú, Nhan Lương.
- Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.