Tâm nguyện A Toàn

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:23 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:23 PM Last Edit: Th07 27, 2019, 03:30 PM by Johny
Tên nhiệm vụ: Tâm nguyện A Toàn
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Nghiệp Thành - U Châu (Ký Châu)
Vật phẩm nhận được: Tuyết Liên tương
Nhiệm vụ tiếp theo: Căn bệnh lâu năm
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến CửaThành NghiệpThành, đối thoại với A Toàn, nhận được Vật định tình của A Toàn.
- Đến Bần hộ (12131), đối thoại với Duy Duy.
- Trở về, đối thoại với A Toàn thì hoàn thành nhiệm vụ.