Bị tập kích

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 01:22 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 01:22 chiều Last Edit: Th.07 29, 2019, 02:52 chiều by Johny
Tên nhiệm vụ: Bị tập kích
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Căn bệnh lâu năm
Địa điểm: Nghiệp Thành - U Châu (Ký Châu)
Vật phẩm nhận được:
Chọn 1: TR bí mật lệnh (để làm quest Tây Sơn gặp Trương Vĩ)
Chọn 2: Đăng Hỏa Ủng (DEF + 6, LV 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tây Sơn gặp Trương Vĩ
Nội dung nhiệm vụ:
- Tìm TR bí mật thư (quest Căn bệnh lâu năm), đến Bần hộ (12172), đối thoại với Tà Lão Đầu:
 + Chọn 1 - "Thật xin lỗi, thư này không thể cho ngươi được", vào chiến đấu với Tế rượu sư, Tế rượu vệ, Tế rượu thi, Tế rượu hầu, Tế rượu tào, chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
+ Chọn 2 - "Được thôi, không thành vấn đề" thì hoàn thành nhiệm vụ.