Cứu mẹ Triệu Vân

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 01:20 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 01:20 chiều Last Edit: Th.08 03, 2019, 11:48 chiều by Johny
Tên nhiệm vụ: Cứu mẹ Triệu Vân
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kết giao Triệu Vân.
Địa điểm: thôn Thường Sơn - U Châu (Ký Châu(
Vật phẩm nhận được: Ngọc Dũng Huân (HP + 20, LV 3).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến tầng 3 mộ huyệt Triều Ca - rừng Triều Ca, đối thoại với Triệu V.Khương, vào chiến đấu với Triệu V.Khương, Triệu võ sĩ ma x5.
- Chiến đấu thắng lợi, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Trương Bảo, Trình Viễn Chí, Đặng Mậu, Trương Mạn Thành, Triệu V.Khương.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.