Mưu mô Công Tôn Toản

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:15 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:15 PM Last Edit: Th08 03, 2019, 10:35 PM by Johny
Tên nhiệm vụ: Mưu mô Công Tôn Toản
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thư của Lưu yên
Địa điểm: thành Bình Nguyên - U Châu (Ký Châu)
Vật phẩm nhận được: Thư gọi Triệu Vân
Nhiệm vụ tiếp theo: Kết giao Triệu Vân
Nội dung nhiệm vụ:
- Tìm Thư cầu cứu Lưu Nhiên (quest Thư của Lưu yên), đến Phú hộ, đối thoại với Công Tôn Toản thì hoàn thành nhiệm vụ.