Kết giao Triệu Vân

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:14 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:14 PM Last Edit: Th08 03, 2019, 10:46 PM by Johny
Tên nhiệm vụ: Kết giao Triệu Vân
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Mưu mô Công Tôn Toản
Địa điểm: thôn Thường Sơn - U Châu (Ký Châu)
Nhiệm vụ tiếp theo: Cứu mẹ Triệu Vân
Vật phẩm nhận được: không có
Nội dung nhiệm vụ:
- Tìm Thư gọi Triệu Vân (quest Mưu mô Công Tôn Toản), đến nhà Triệu Vân, giao cho Triệu Vân, chọn "Không thành vấn đề, để ta thử xem" thì hoàn thành nhiệm vụ.