Sự tưởng nhớ của Tào Thực

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:11 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:11 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 11:21 AM by Conquest312
Tên Q: Sự tưởng nhớ của Tào Thực
Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh người chơi lv. 25.
Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
Vật phẩm có được: bào nham liệt (trí + 26, công - 4 tt +2, lv. 60, chuyển sinh chuyên dụng).
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Dư Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Trực.
Đến đại điện đối thoại với Ân Phục.
Trở về phòng Tào Thực đối thoại với Tào Thực, đồng ý giúp đỡ.
Đến con đường lớn Diệp Thành đối thoại với Chú Kha, giúp tìm gỗ tùng đen (Rừng Triều Ca-Dân Mộc Tộc), trúc phiến ngả vàng (trong nhà Duy Duy) mỗi thứ một cái.
Đem những thứ này giao cho Chú Kha được tiêu vĩ cầm.
Đến Đổng Tước Đài trong nhà Chân Mật giao cầm cho cô ta được ngọc tiêu của Chân Mật.
Trở về đối thoại với Tào Thực thì hoàn thành nhiệm vụ.