Vũ Nam tái phá Lưu Bị

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:07 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:07 PM Last Edit: Th03 16, 2019, 09:42 PM by Conquest312
Tên Q: Vũ Nam tái phá Lưu Bị
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thập diện mai phục
Địa điểm: Diệp Thành, Việt Châu.
Vật phẩm có được: tuấn mã 1 con.
Nhiệm vụ tiếp theo: Công phòng chiến, Bãi binh Nhũ Nam
Nội dung nhiệm vụ:
Ngay sau khi hòan thành Q thập diện mai phục đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến đại độ Phạm Nam (Việt Châu) đối thoại với Hứa Chử.
Đến sơn động Ngọa Ngưu (Việt Châu) đối thoại với Lưu Bích chiến đấu.
Đến tần 2 rừng Trục Dương (= Oa Dương, Việt Châu) đối thoại với Cù Cung chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục đối thoại với Trần Chấn chiến đấu.
Đến Lang Sơn (Việt Châu) đối thoại với Sơn Binh KhVàng chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục vào nguyệt động đối thoại với Sơn Binh KhVàng chiến đấu. Thắng lợi tiêp tục đối thoại với Hứa Chử hoàn thành nhiệm vụ.