Giúp Lý lang

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:03 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:03 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 12:14 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Giúp Lý lang
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Diệp thành - Dự Châu
Vật phẩm nhận được: Giầy Hành Vân (AGI + 4, LV 5)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Phú hộ - đại độ Diệp Thành, đối thoại với Lý Lang, chọn "Tốt".
- Đến Võ đài thi đấu, đối thoại với Kim Vô Lại, vào chiến đấu với Kim vô lại, Tiểu lưu manh x2.
- Chiến đấu thắng, đối thoại với Hương Hương, Hương Hương gia nhập đội ngũ.
- Trở về, đối thoại với Lý Lang thì hoàn thành nhiệm vụ.