Tìm kẻ trộm cướp

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:02 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:02 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 12:15 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Tìm kẻ trộm cướp
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Cự Lộc thành - U Châu
Vật phẩm nhận được: Giáp Kim Diện (DEF + 7, LV 15)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Quán trà, đối thoại với chú Đai, chọn "Đồng ý".
- Đến Phổ hộ, đối thoại với Lưu trưởng quý.
- Đến Quan phủ, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Binh Khăn Vàng x6.
- Chiến đấu thắng lợi, vào Quan phủ, đối thoại với Hàn Trung, vào chiến đấu với Hàn Trung.
- Đến Đấu đài đấu võ, đối thoại với Tôn Trọng, vào chiến đấu với Tôn Trọng, Binh Khăn Vàng x2.
- Chiến đấu thắng lợi, nhận được Ngân phiếu, trở về, giao cho Lưu trưởng quí thì hoàn thành nhiệm vụ.