Đoạt bảo khí tế đàn

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:02 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:02 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 12:15 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Đoạt bảo khí tế đàn
Điều kiện nhiệm vụ: điểm doanh trận Khăn Vàng cao nhất
Địa điểm: Cự Lộc thành - Dự Châu
Vật phẩm có được: Tụng văn Tế Tửu (INT + 5, LV 10)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Đại tế đàn, di chuyển lên tế đàn, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Tiểu Phương tướng x2, Lính Khăn Vàng, Binh Khăn Vàng, Binh đạo ma.
- Chiến đấu thắng lợi, di chuyển lên tầng 2 tế đàn, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Đại Phương tướng x2, Tiểu Phương tướng x2.
- Chiến đấu thắng lợi, bấm vào hộp châu báu, vào chiến đấu với Đại Phương tướng x3.
- Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.