Giúp ông Trịnh

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 12:59 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 12:59 chiều Last Edit: Th.01 10, 2019, 12:23 chiều by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Giúp ông Trịnh
Điều kiện nhiệm vụ: điểm doanh trận khăn vàng cao nhất
Địa điểm: Cự Lộc thành - U Châu
Vật phẩm nhận được: Nhập Môn Lục (INT + 2).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Bần hộ, đối thoại với Trịnh lão đầu, chọn "Được, ta giúp ngươi tìm".
- Đến Đại tế đàn, đối thoại với Trương Bảo, vào chiến đấu với Cung Đô
- Chiến đấu thắng lợi, nhận được Nước cứu thế, trở về, đối thoại với Trịnh lão đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.