Bảo tàng

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 12:42 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 12:42 chiều Last Edit: Th.01 10, 2019, 01:45 chiều by Conquest312
Tên Q: Bảo tàng
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
Vật phẩm có được: Khăn Cuốn Hỏa (nhanh nhẹn + 6, lv 15)
Nhiệm vụ tiếp theo: Di trí của Trương Giác
Nội dung nhiệm vụ:
Đến gần cuối hang Cự Lộc (qua chỗ đánh Trương Lương, Trương Bảo) bấm vào hộp châu báu, lúc này Trương Giác hiện ra chiến đấu, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.