Giới thiệu Khổng Minh

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 12:39 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 12:39 chiều Last Edit: Th.01 10, 2019, 01:50 chiều by Conquest312
Tên Q: Giới thiệu Khổng Minh
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Đại Điện Đài Đổng Tước, Dự Châu, Kinh Châu.
Vật phẩm có được: chọn 1: lều hành quân 3 cái, chọn 2: ngựa quí 1 con.
Nhiệm vụ tiếp theo: Tam cố thảo Lư
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại Trình Lập đồng ý giúp đở.
Đến Dinh Châu bần hộ tại Thôn Vĩnh Xuyên (Việt Châu) đối thoại với Từ Lão Phu Nhân.
- Chọn 1: bà ta gia nhập đội ngũ.
Trở về Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại Trình Lập giúp tìm ngọc thô (phú hộ Diệp Thành - Hẽm Diệp Thành), vải nguyên sắc (hẽm Diệp Thành) đưa cho ông ta, được Thư Triệu Hoan.
Đến Quan phủ thôn Tân Dã đối thoại với Lưu Bị.
Trở về Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại Trình Lập hoàn thành nhiệm vụ.
- Chọn 2:
Vào chiến đấu với Giả Tín, Lâu Quế, Bác Can, Phùng Giai.
Đến Thôn Tân Dã Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.