Khích đấu Trương Đồ Hộ

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 11:50 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 11:50 AM Last Edit: Th01 10, 2019, 03:12 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Khích đấu Trương Đồ Hộ
Điều kiện nhiệm vụ: LV 15, hoàn thành được bước Trương Phi gia nhập đội ngũ của nhiệm vụ Đào viên tam kết nghĩa
Địa điểm: Trác Quận - U Châu
Vật phẩm nhận được: Danh mã x2
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến khách sạn Vui Lai, đối thoại với Chú Trần, chọn "Hãy để ta thử xem thế nào!".
- Đến Gia đình Trương Phi, đối thoại với Trương Phi, vào chiến đấu.
- Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.