Nhiệm vụ vá chăn bông

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 11:46 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 11:46 AM Last Edit: Th01 10, 2019, 03:25 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ vá chăn bông (Vá chăn bông công sai)
Điều kiện nhiệm vụ: LV 23-25, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ thăm anh em
Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
Vật phẩm nhận được: 15% exp
Nhiệm vụ tiếp theo: Thử kĩ năng quân đội
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Thập trưởng.
- Tìm 5 Vải nguyên sắc (Báo quân quan - rừng Hà Nội - Dự Châu; hoặc nhặt ở bên cạnh Tào Phủ - Diệp Thành - Dự Châu), giao cho Thập trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.