Nhiệm vụ cầu thân

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 09:26 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 09:26 sáng Last Edit: Th.01 10, 2019, 04:13 chiều by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ cầu thân (Cầu thân công sai)
Điều kiện nhiệm vụ: LV 9-10, hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ nhặt trái cây
Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
Vật phẩm nhận được: 10% exp, Vận Công Hoàn x30
Nhiệm vụ tiếp theo: Kết quả thử kỹ năng
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Binh trướng Hương Dũng, đối thoại với Ngũ Trưởng.
- Tìm 5 Điểm tâm (Sĩ lính - rừng Trung Sơn) và 3 Rượu Ngũ Cốc (Giải võ sĩ - rừng Trung Sơn), giao cho Ngũ Trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.