Chế tạo tên

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 09:20 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 09:20 AM Last Edit: Th01 10, 2019, 03:49 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Chế tạo tên
Điều kiện nhiệm vụ: đúng LV 20, hoàn thành nhiệm vụ Đi tập phải đem theo thuốc
Địa điểm: Hiệu Trường Hương Dũng Binh - U Châu
Vật phẩm nhận được: 15% exp
Nhiệm vụ tiếp theo: Ngộ độc thức ăn
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Hiệu Trường Hương Dũng Binh, đối thoại với Binh trưởng.
- Tìm 3 Gỗ Thô Lê (rừng Triều Ca - Dự Châu), 2 Gỗ Ngô Đồng (rừng Triều Ca - Dự Châu) và 1 Gỗ Tùng Đen (rừng Triều Ca - Dự Châu), giao cho Binh trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.