Ngày tận cùng của Công Tôn Toản

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 09:16 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 09:16 AM Last Edit: Th01 10, 2019, 04:19 PM by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Ngày tận cùng của Công Tôn Toản
Điều kiện nhiệm vụ: LV 20
Địa điểm: rừng Dị Huyện - U Châu
Vật phẩm nhận được: Thăng Hoa Đảm
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến tầng 1 rừng Dị Huyện - U Châu, đối thoại với Triệu Vân.
- Đến sơn động Đại Hưng Sơn - U Châu, đối thoại với Thuần Như Quỳnh, vào chiến đấu với Thuần Như Quỳnh, Phùng Lễ, Mạch Nghĩa, Trương Nam, Tiêu Xúc, Khải Giáp Binh x3.
- Chiến đấu thắng lợi, đến tầng 3 Quan Ngoại - Liêu Đông, đối thoại với Tượng Nghĩa Cừ, vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Hàn Phạm, Tân Bình, Vương Môn, Lương Kỳ, Trấn Quân Hiệu x5.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.