Sơn tặc vùng Chiêu An

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 09:13 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 09:13 sáng Last Edit: Th.01 10, 2019, 04:22 chiều by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Sơn tặc vùng Chiêu An
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Trác Quận - U Châu
Vật phẩm nhận được: Sơn Tặc được 5000 tiền, Đại Sơn Tặc được 7000 tiền, giao cả Sơn Tặc và Đại Sơn Tặc sẽ nhân được 15000 tiền
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Trác Quận, đối thoại với Sĩ Tiết triều đình, chọn "Nếu như có thưởng thì để tôi vậy!".
- Đến vùng núi phía trên Trác Quận, tìm Sơn Tặc hoặc Đại Sơn Tặc, vào chiến đấu.
- Bắt Sơn Tặc hoặc Đại Sơn Tặc.
- Trở về, đối thoại với Sĩ Tiết triều đình thì hoàn thành nhiệm vụ.