Giúp Viên Thuật

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:42 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:42 sáng Last Edit: Th.01 16, 2019, 11:05 sáng by Conquest312
Tên Q: Giúp Viên Thuật
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
Vật phẩm có được: Quân Quốc Luận (trí + 3, lv. 5), Bạch Thiết Kích (công + 5, lv. 10).
Nội dung nhiệm vụ:
1.Khi vào Quan Phủ, ta bị Ngự Lâm Quân cản trở, vào chiến đấu với Ngự Lâm Quân 4 người.
2.Thắng lợi Kĩ Linh sẽ đối thoại với bạn.
3.Vào nhà Quan Phủ đối thoại với Viên Thuật, hứa giúp tìm Gia Cát Huyền được Thư mời của Gia Cát Huyền.
4.Đến Cát Ba Ô phía dưới Thành Hứa Xương tìm Gia Cát Huyền, gia nhập đội ngũ được Quân Quốc Luận.
5.Trước khi rời Cát Ba Ô vào chiến đấu với Chu Hạo,Phong Duệ Binh 4 nguời thắng lợi thì có thể ra ngoài.
6.Trở về Thành Thọ Xuân trước khi vào quan phủ đối thoại Kỳ Linh,vào quan phủ đối thoại Viên Thuật thì hoàn thành nhiệm vụ.