Trì viện Từ Châu thành

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:38 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:38 sáng Last Edit: Th.08 08, 2019, 02:57 chiều by Johny
Tên Q: Trì viện Từ Châu thành
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành Q Trợ giúp Từ Châu
Địa điểm: Thành Từ Châu (Từ Châu), Bắc Hải (Thanh Châu).
Vật phẩm có được: lông vũ thủy điêu (+2 thủy).
Nhiệm vụ tiếp theo: Tấn công Hạ Hầu Đôn
Nội dung nhiệm vụ: Nói chuyện Trần Đăng, đồng ý giúp đỡ
Đến rừng Hạ Thái x:322 y:1735 đối thoại với Biên Nhượng, vào chiến đấu.
Đến cửa thành Bắc Hải đối thoại với Điền Giai.
Trở về thành Từ Châu gặp sự cản trở của Tào Nhân, chiến đấu.
Vào quan phủ đối thoại với Trần Đăng hoàn thành nhiệm vụ.