Bảo Vật Cổ Quốc

Tác giả A Vi Võ, Th01 07, 2019, 06:16 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th01 07, 2019, 06:16 PM Last Edit: Th01 11, 2019, 06:24 PM by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Bảo Vật Cổ Quốc
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Báu Vật Nam Việt
Địa điểm: Giao Châu, Phan Ngẫu Thành.
Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều, bùa tam vị chân hỏa 20 cái.
Quá trình nhiệm vụ:
Tại Phan Ngẫu Thành đối thoại với Nữ Tặc, đến bức tường bên con đường lớn đối thoại với Mao Hoàn Cơ.
Đến Sơn Động Tăng Thành đối thoại với Người Đào Mộ và vào chiến đấu với Qủy Minh, U Qủy 2 người, Âm Qủy Hỏa 5 người.
Thắng lợi được Phiến Nát của Cổ Vương Hoắc Giáp.
Trở về giao cho Nữ Tặc thì hoàn thành nhiệm vụ.